Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats och våra tjänster. Vi följer EU allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Vilka uppgifter vi samlar in

Vi kan samla in följande personuppgifter från dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • Eventuella andra uppgifter som du frivilligt lämnar i kontaktformuläret

2. Hur vi samlar in uppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • När du fyller i och skickar vårt kontaktformulär.
 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via Mailchimp.

3. Syftet med att samla in uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att svara på dina förfrågningar och ge dig den information eller de tjänster du begär.
 • För att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden till dig om du har samtyckt till detta.

4. Hur vi delar och lagrar uppgifter

Vi delar dina personuppgifter endast med följande tredjepartstjänster:

 • Mailchimp, för att hantera våra nyhetsbrev och marknadsföringsutskick.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna policy, eller så länge som vi är skyldiga enligt lag.

5. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätten att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Rätten att rätta eller radera dina personuppgifter.
 • Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@eldsjal.net.

6. Samtycke

Genom att använda vår webbplats och våra tjänster, samtycker du till vår insamling och användning av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

7. Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Eldsjäl Mathantverk & Möten
Strömsdalsvägen 47, 57168 Malmbäck
E-post: info@eldsjal.net
Telefon: 076-1118773